View Cosmin Olteanu's profile on Facebook
Cosmin OLTEANUImage
 
 • Conferenţiar Universitar Doctor
 • Inginer Sistem - Coordonator IT
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Administraţie şi Afaceri

 

Studii:
 • 2001-2009 : DOCTOR în domeniul fundamental ŞTIINŢE INGINEREŞTI, domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII.  Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (http://www.electronica.pub.ro)
 • 99-2004 : Absolvent al Universităţii Hyperion din Bucureşti, Facultatea de Drept (http://www.hyperion.ro)
 • 96-2001: Absolvent al Universităţii Politehnica din Bucureşti, Facultatea Departamentul de Ştiinţe Inginereşti, Divizia Electronică şi Telecomunicaţii, cursuri în limba Engleză (http://www.ing.pub.ro)
Proiecte de Cercetare / Dezvoltare:
 
 
1)Contract european tip FSE (Fondul Social European), cod 82312, AXA 2, Domeniul de intervenţie 2.1, POSDRU/109/2.1/G/82312 „Măsuri active pentru susținerea inserției pe piața muncii a studenților de la profilurile științe economice și administrative”,Beneficiar : Universitatea Bucureşti, Durata contractului 36 luni (2012 - 2013) – membru al echipei de cercetare / implementare
2)Contract european tip FSE (Fondul Social European), cod 62718, AXA 1, Domeniul de intervenţie 1.2,  „Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii”, Beneficiar : Universitatea Atheneum, Durata contractului 36 luni (2010 - 2013) – membru al echipei de management
 3)Proiect CREBUS (Creating a business in the digital age – developing entrepreneurship competencies for young Europeans through eMentorship)  5II822-LLP-1-2010-1-RO-KA3-KA3MP - finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Beneficiar : Universitatea din Bucureşti, Durata contractului 36 luni (2011-2013) – membru al echipei de cercetare / implementare
 4)Contract european tip FSE (Fondul Social European), cod 5, AXA 1, Domeniul de intervenţie 1.2,  „Registrul Matricol Unic”, Beneficiar : Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare - UEFISCSU, Durata contractului 36 luni (2009 - 2012) – membru al echipei de cercetare / implementare
 5)Contract european tip FSE (Fondul Social European), cod 7661, AXA 2, Domeniul de intervenţie 2.1, „Proiect pilot pentru promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între universităţi, întreprinderi şi alte instituţii în vederea facilitării tranziţiei de la sistemul de educaţie la viaţa activă”, Beneficiar : Universitatea Bucureşti, Durata contractului 36 luni (2009 - 2011) – membru al echipei de cercetare / implementare
 6)Contract de cercetare ştiinţifică CEEX nr. 91 - 053 /14.09.2007 privind „Poziţionarea strategică a firmelor româneşti pe piaţa naţională şi pe cea europeană şi identificarea direcţiilor de valorificare optima a avantajelor competitive ale acestora”, Beneficiari : Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Academia Romană, Programul PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE, Categoria de proiect : PC (Proiecte de CD complexe ), Durata contractului: 36 luni – membru al echipei de cercetare
 7)Contract de cercetare ştiinţifică nr. 18 / 02.08.2007 privind „Analiza legislaţiei în materie de insolvenţă în dreptul românesc”, Beneficiar S.C. Baza Aprovizionare Desfacere Metal S.R.L., Durata contractului: 24 luni – membru al echipei de cercetare
 
Programe de Pregătire :
 
 • 2003 Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
 • 2003 Profesor Instructor ECDL (European Computer Driving License)
 • 1996 Atestat de Limba Engleză - „Advanced English Grammar” (în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti - Universitatea Cambridge)
 • 1995 Atestat de Programator Calculatoare
Limbi Străine:  Fluent în Engleză
 
Cunoştinţe avansate :
 
 • MySQL , Ms SQL
 • Joomla, Wordpress, Drupal
 • Linux (Red Hat, CENTOS, Fedora, Gentoo) 
 • PHP, Visual Basic , Pascal (Delphi) , HTML şi C++
 • Windows SERVER (2000,2003, 2008), Windows 9x, ME, XP (Pro, HE), Vista, 7, 8 
 • MSOffice – Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook
 • OrCAD (CIS şi PCB) , CADStar, Matlab, PSpice.
 • Corel DRAW, Adobe PhotoShop, FireworksAdmin Site: Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin