View Cosmin Olteanu's profile on Facebook
 • examen 1
  Modelele informatice armonizează calculele la un examen dificil.
 • laborator 1
  În laboratorul de informatică studenţii pun în practică teoria.
 • curs
  Prelegerile în amfiteatru sunt susţinute de exemple practice.
 • laborator 2
  Problemele la temele de laborator sunt lămurite pe loc.
 • examen 2
  Examenele sunt dificile dar studenţii au puterea de a promova cu succes.

Bine ati venit!


 

În acest site o să găsiţi informaţii de actualitate privind proiectele la care lucrez , cursurile şi materialele online pregătite pentru studenţi , cv-ul meu actualizat dar şi alte lucruri pe care eu le consider ca fiind interesante.
Consider că un profesor îşi atinge scopul atunci când se apleacă asupra problemelelor societăţii, dar raspunde la cerinţele studentului obişnuit. Trebuie să fim responsabili şi totodată să ne asigurăm că rezultatele muncii noastre sunt de cel mai înalt nivel etic.    

CV

Cosmin OLTEANUImage
 
 • Conferenţiar Universitar Doctor
 • Inginer Sistem - Coordonator IT
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Administraţie şi Afaceri

 

Studii:
 • 2001-2009 : DOCTOR în domeniul fundamental ŞTIINŢE INGINEREŞTI, domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII.  Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (http://www.electronica.pub.ro)
 • 99-2004 : Absolvent al Universităţii Hyperion din Bucureşti, Facultatea de Drept (http://www.hyperion.ro)
 • 96-2001: Absolvent al Universităţii Politehnica din Bucureşti, Facultatea Departamentul de Ştiinţe Inginereşti, Divizia Electronică şi Telecomunicaţii, cursuri în limba Engleză (http://www.ing.pub.ro)
Proiecte de Cercetare / Dezvoltare:
 
 
1)Contract european tip FSE (Fondul Social European), cod 82312, AXA 2, Domeniul de intervenţie 2.1, POSDRU/109/2.1/G/82312 „Măsuri active pentru susținerea inserției pe piața muncii a studenților de la profilurile științe economice și administrative”,Beneficiar : Universitatea Bucureşti, Durata contractului 36 luni (2012 - 2013) – membru al echipei de cercetare / implementare
2)Contract european tip FSE (Fondul Social European), cod 62718, AXA 1, Domeniul de intervenţie 1.2,  „Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii”, Beneficiar : Universitatea Atheneum, Durata contractului 36 luni (2010 - 2013) – membru al echipei de management
 3)Proiect CREBUS (Creating a business in the digital age – developing entrepreneurship competencies for young Europeans through eMentorship)  5II822-LLP-1-2010-1-RO-KA3-KA3MP - finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Beneficiar : Universitatea din Bucureşti, Durata contractului 36 luni (2011-2013) – membru al echipei de cercetare / implementare
 4)Contract european tip FSE (Fondul Social European), cod 5, AXA 1, Domeniul de intervenţie 1.2,  „Registrul Matricol Unic”, Beneficiar : Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare - UEFISCSU, Durata contractului 36 luni (2009 - 2012) – membru al echipei de cercetare / implementare
 5)Contract european tip FSE (Fondul Social European), cod 7661, AXA 2, Domeniul de intervenţie 2.1, „Proiect pilot pentru promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între universităţi, întreprinderi şi alte instituţii în vederea facilitării tranziţiei de la sistemul de educaţie la viaţa activă”, Beneficiar : Universitatea Bucureşti, Durata contractului 36 luni (2009 - 2011) – membru al echipei de cercetare / implementare
 6)Contract de cercetare ştiinţifică CEEX nr. 91 - 053 /14.09.2007 privind „Poziţionarea strategică a firmelor româneşti pe piaţa naţională şi pe cea europeană şi identificarea direcţiilor de valorificare optima a avantajelor competitive ale acestora”, Beneficiari : Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Academia Romană, Programul PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE, Categoria de proiect : PC (Proiecte de CD complexe ), Durata contractului: 36 luni – membru al echipei de cercetare
 7)Contract de cercetare ştiinţifică nr. 18 / 02.08.2007 privind „Analiza legislaţiei în materie de insolvenţă în dreptul românesc”, Beneficiar S.C. Baza Aprovizionare Desfacere Metal S.R.L., Durata contractului: 24 luni – membru al echipei de cercetare
 
Programe de Pregătire :
 
 • 2003 Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
 • 2003 Profesor Instructor ECDL (European Computer Driving License)
 • 1996 Atestat de Limba Engleză - „Advanced English Grammar” (în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti - Universitatea Cambridge)
 • 1995 Atestat de Programator Calculatoare
Limbi Străine:  Fluent în Engleză
 
Cunoştinţe avansate :
 
 • MySQL , Ms SQL
 • Joomla, Wordpress, Drupal
 • Linux (Red Hat, CENTOS, Fedora, Gentoo) 
 • PHP, Visual Basic , Pascal (Delphi) , HTML şi C++
 • Windows SERVER (2000,2003, 2008), Windows 9x, ME, XP (Pro, HE), Vista, 7, 8 
 • MSOffice – Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook
 • OrCAD (CIS şi PCB) , CADStar, Matlab, PSpice.
 • Corel DRAW, Adobe PhotoShop, Fireworks

Rezultate Examinari

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

Colegi

Odata cu trecerea anilor, am avut onoarea sa am colegi deosebiţi, oameni cu caracter integru, plini de viaţă. Aceştia m-au ajutat să devin omul matur de astăzi şi pentru aceasta am să-i menţionez în site-ul meu.

Colegii din clasele 1-8 de la Şcoala Generală Numărul 1 Buftea.

Colegii din clasele 9-12 de la Grupul Şcolar Energetic Buftea (Secţia Informatică)

Colegii de la faculate, Departamentul de Ştiinţe Inginereşti , Divizia Engleză, Universitatea Politehnica Bucureşti.

Scoala Generală

Colegii din clasa a CLASA a VIII a C

 
1 . Cazan Ghe. Daniela
2 . Cincă C. Ionuţ Adrian
3 . Constantin C. Petruţa Melania
4 . Dinu I. Marian Sorin
5 . Dinu D. Irina Nicoleta
6 . Feraru C. Cristian
7 . Gâdea M. Cornel Dinu
8 . Ionescu I. Carmen Mihaela
9 . Lambă I. Marian
10.Marin A. Valentina
11.Marinescu C. Radu
12.Mihalache M. Nela Florentina
13.Mitrică Ghe. Liliana
14.(Mircea) Duţă N. Mihai Adrian
15.Nae Ghe. Daniela
16.Năstase Ghe. Florin
17.Neagu I. Amalia Marina
18.Negulescu N. Sorin Tudor
19.Olteanu A. Cosmin Cătălin
20.Pantazică Ghe. Nicoleta
21.Samfiroiu M. Cristina
22.Şerban V. Adriana Daniela
23.Şocai V. Nicoleta Gheorghiţa
24.Tudor M. Mihaela Carmen
25.Tunăreanu M. Daniela Ionela
26.Vasile V. Viorel
27.Cercel M. Daniel Răzvan
 

Mulţumim pentru îndrumare şi caldura sufletească aratată :

-diriginte –prof. CORCODEL NICULINA

-prof . lb .romana . RUDEANU ARITINICA
-prof .matematica COSTEA DANIELA
 
#-in clasele I ,a II a si a III a, au fost tot acesti 27 elevi
#-in clasa aIV a , la inceput de an ,au mai fost adusi in clasa urmatorii elevi ( prin desfiintarea claselor aIVa E si F)
1 .Alecu Florin 7.Apostolache Valentin
2.Botezatu Dumitru 8.Costache Nicolae Victor
3.Gheorghe Dumitru 9.Husa Alexandru
4.Nancu Tanase Cristian 10.Pandela Anina
5.Petru Doriana 11.Prodanciuc Simona

6.Stanciu Petrus 12. Vasile Aurica

Mulţumim pentru călăuzirea primilor paşi în tumultosul val al vieţii de elev şi nu numai învăţătoarei Niţă Ştefania.
Admin Site: Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin